Šta definise našu sudbinu? Astrolog: Sladjana Filipović

Ukoliko nas dolazak na svet zatekne sa lošim aspektima to i nije neki problem koji se ne moze prevazići...
0

Ukoliko nas dolazak na svet zatekne sa lošim aspektima to i nije neki problem koji se ne moze prevazići. Ali Mnogo bitnije od toga je sam Asc i Mc. Mnogi i ne smatraju to tako bitnim
tačkama. No one jesu jer je Tvorac njima dao nama životni put na kome uspemo ili zatajimo. No da vidimo, koje tačke nama znače da bismo postigli najveće uspehe… Prva važna tačka u jednom horoskopu je definisana smatra se koji je znak i stepen na izlasku jer on predstavlja tačku dodira neba i zemljena na istoku, samim tim i tačku maksimalnog početka, i sudbine jer se tu spajaju subjektivno i objektivno. Kako bi se počelo tumačenje horoskopa otvara se Asc, posmatra se da li postoji neka planeta koja nešto posebno kazuje, možda se nalazi na Asc-u ili eventualno u samoj 1. kući, i kako se ova kuća završava što opisuje u celini glavne događaje u životu natusa. Sledi posmatranje vladar Asc-a i dolazi se do konkretnih zaključaka. Ova tačka Asc-a je osnovni model, ali je važno predstaviti je kao nešto što natusa čini ličnim, što mu daje opis privatne i lične, a ne javne slike koju on ima, jer se ova kuća nikada ne vidi. Prva kuća je početak nevidljivog sveta jer od 1. do 2. pa i sve kuće ispod zemlje, do 6. Kuće, opisuju život natusa na zemlji – tek sve ostalo vidljive kuće, od 7. pa na dalje do 12. je natusova vidljiva sfera.

Druga važna tačka je Mc. Razlika između Asc-a i Mc-a je u vremenu, Mc je takođe natus, ali slika njega koja se gradi sa vremenom, mesto koje će on imati, kako će on biti viđen, šta ostaje zapamćeno u svesti o njemu, i šta je ono što on postane „kada poraste“ – to je priroda njegove sudbine. U Mc-u se vidi i sve ono što dominira natusom, kakav je upliv svega onog što je više od natusa u jednom životu, i da li on može postići to što je najviše. U životu svake osobe postoji nešto što je više od njega, i to je uvek 10. kuća njemu. Ako čovek u jednom životu postane najviši u nekom sistemu, postane predsednik neke države, tada će se iz horoskopa državnika tumačiti 1. kuća kao narod jer je ona četvrta od 10. (odakle je on potekao). On lično kao persona, iz njegovog natalnog horoskopa se tumači kroz 10. kuću, jer preuzima drugu ulogu i sve što bi se trebalo njemu događati vidi se kroz 10, dok se ono što se događa 1. Kući zapravo događa onome odakle je on potekao. Njemu je 10 tada njegova natalna 7. kuća jer je ona deseta od 10 kuće, pa je uvek nad njim neko ko bi bio druga zemlja, druga država i okolnosti, sve ono što ga definiše u daljim odnosima, što je uvek stvar odnosa 1 i 7. Dok je natus 1 preko puta 7 (bilo ko, ko je natusu suprotan) postaje nadređen kada natus postane 10. Čitav ovaj model uvek govori o tome da iznad svakog postoji nešto što je za njega sudbina i što njime dalje upravlja.

Ovladati sudbinom i 10. kućom značilo bi ovladati vremenom, ali konačno kako je vreme samo jedna iluzija, celinu natus nikada ne dobija kada postane 10, već od 10 uvek postoji drugi 10 i treći 10 itd, te uvek postoji nešto što je iznad natusa. Tako da sreća jednog života sigurno nije u 10, ona je zapravo „šargarepa“ za kojom trči neko ne bi li postigao ono najviše, ali je 10 kuća uvek prisutna težnja – 1 teži ka 10, to je primarna inercija prirode egzaltacije Marsa u Jarcu. U svakom slučaju postoji deo svakog pojedinca koji je važan kako pokazatelj onoga sa čime se natus suočava, stvari koje treba da postigne ili koje su mu prepreke (što je sve priroda 10), stoga je to veoma važna kuća za sudbinu.

Ostavite komentar

Pošaljite vest