Kategorija: Računari i računarska oprema Kruševac

Data Inzenjering

Isljučivo saradnja sa pravnim licima! -Održavanje računara i administracija sistema (preko interneta i na licu mesta) -Izrada aplikacija -Izrada računarskih mreža