EU POMAŽE 31 LOKALNU SAMOUPRAVU U SRBIJI KROZ PROGRAM EXCHANGE 6

0
Preuzeto sa izvora: Jefimija Krusevac

Evropska unija veliku pažnju poklanja razvoju lokalnih samouprava jer one sprovode čak 70% ukupne zakonske regulative i jer su prvi kontakt građana sa javnom upravom. Već skoro dve decenije, sada već u šestoj fazi, opštinama i gradovima u Srbiji, EU pomaže kroz program Exchange. U središtu pažnje ove faze programa je podrška lokalnim samoupravama da bolje prave dugoročne i srednjoročne planove, upravljaju kapitalnim projektima i pojačaju kontrolu trošenja budžeta.

Pročitajte više na: Jefimija Krusevac

Ostavite komentar

Pošaljite vest